Privacybeleid

Uw Cijfers Administratie & Advies, gevestigd aan Hertenlaan 55,  9408 CH te Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: uwcijfersadministratie.nl of info@uwcijfersadministratie.nl

Deze website wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van Uw Cijfers Administratie & Advies. Bij uw bezoek aan deze website worden uw persoonsgegevens niet door Uw Cijfers Administratie & Advies geregistreerd. Indien u door middel van vragen, sollicitaties of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Van die gegevens kan Uw Cijfers Administratie & Advies gebruik maken voor een goede communicatie met u.

Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan Uw Cijfers Administratie & Advies, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan. Deze gegevens zullen overigens niet worden bewaard, behoudens in geval van communicatie over diensten van Uw Cijfers Administratie & Advies.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uw Cijfers Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Foto
 • Persoonsgegevens van uw werknemers t.b.v. de salarisadministratie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Uw Cijfers Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Uw Cijfers Administratie & Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw Cijfers Administratie & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij worden ook de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen, onze bewaartermijn is zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw Cijfers Administratie & Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uw Cijfers Administratie & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Cijfers Administratie & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uwcijfersadministratie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Uw Cijfers Administratie & Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uw Cijfers Administratie & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@uwcijfersadministratie.nl

Derdenwerking
Deze privacy-verklaring is alleen van toepassing op gegevens verkregen door en bewaard door Uw Cijfers Administratie & Advies en heeft geen werking naar derden.

Wijzigingen
Deze privacy-verklaring kan naar aanleiding van wettelijke of andere omstandigheden moeten worden gewijzigd.

Disclaimer
Uw Cijfers Administratie & Advies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website.